Friday Inspiration

Al-Jannah menyiapkan Pemimpin Taqwa dan Kreatif!

Tujuan belajar adalah untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.

(QS An-Nahl [16] 78)

Leave Comment

Your email address will not be published.