Talent Class Pradasar IAS AL-JANNAH

Al Jannah menyiapkan Pemimpin Taqwa dan Kreatif!

*Pra Dasar Islam Alam dan Sains Al-Jannah*

*_Talent Class_*

Pra Dasar Islam Alam dan Sains Al-Jannah Tahun Pelajaran 2021-2022 menyelenggarakan program Talent Class. Program ini bertujuan untuk menstimulas dan mengembangkan bakat minat anak.

Talent Class yang terdapat di Pra Dasar IAS Al-Jannah adalah:
1. Tahfidz Class
2. Public Speaking Class
3. Dancing Class
4. Sport Class

Puncak program Talent Class adalah Sharing Talent, kegiatan sharing talent dilaksanakan 1 bulan sekali pada akhir pekan ketiga. Kegiatan sharing talent bertujuan untuk memfasilitasi anak untuk tampil dimuka umum sesuai dengan bakat minatnya.

Semoga dengan program Talent Class ini, anak semakin terstimulas bakat minatnya sehingga bakat minat anak semakin berkembang.

@ad_humas
#talentclass
#bakatminat
#tk
#bakatminattk

Leave Comment

Your email address will not be published.